2020

Kıymetli kardeşlerim; 

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’mızın 9 Aralık 1917 tarihinde İngiliz işgal manda yönetimine terk edilmesinden bugüne tam 103 yıl geçti. Bizler 103 yıldır Aksa’mıza hasretiz, Aksa’mız 103 yıldır tutsaktır!

Biliriz ki Kudüs; bizim için dindir, candır, kandır, tarihtir, övünçtür, ibrettir, ibadettir, sabırdır, cihaddır! 

İstedim ki sağlık sorunlarımız nedeniyle istirahat ettiğimiz şu günlerde, dualarınızın bereketi, Rabbimizin lütfu ile şifa bulmaya çalışırken yeni bir yazı kaleme alamasak da geçmişte yayınlanan “Kanımız aksa! Mescid-i Aksa!’’ başlıklı yazımızı siz gönül dostlarımızla bir kez daha paylaşayım. Korona ne ki? 

Yüzyılın virüsü, salgın hastalığı Siyonist rejimin bünyemizi saran korku pandemisinden kurtulmadan, Siyonizm’in aşısı olan “Sabır, İman, Cihad” terkibini bünyemize enjekte etmeden, bize zerkedilen bu Siyonizm virüsü belasından kurtulamayız. 

Tüm şifa bekleyen hastalarımız için hasbi dualarınızı bekliyor ve yine bir kez daha en güçlü şekilde tekrar ediyor ve haykırıyoruz ki; 

“Kanımız aksa! Mescid-i Aksa!’’

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza (cc) hamd, Başöğretmenimiz, Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-i Beyt’ine, Ashabına, canımız ana ve babamıza, Mü’min Kardeşlerimize ve Allah’ın (cc) ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara salat ve selam olsun..

Ana Hayat Yasamız Kur’an’ın kurallarıyla değil de, Kralların kurallarıyla amel eden Bel’am alimlerin fetvalarıyla ve destekleriyle Siyonistlere Başkent yapılmak istenen Kudüs-ü Şerif Şemsiyesi altında, yıkılmak ve yok edilmek istenen Mescid-i Aksamızdır.  

Kabe-i Muazzamamızdır! 

Mescid-i Nebevimizdir!

Batı Trakya’yı, Balkanları ve Türk Cumhuriyetlerini de içine alan Fas ile Pakistan arasındaki halkı Müslüman Ülkelerimizdir!

Dinimizdir! 

Canlarımızdır! 

Namuslarımızdır ve Gelecek Nesillerimizdir! 

Bu şer planlarını gerçekleştirmek adına yeryüzünün Mazlum Coğrafyasında hep Müslümanların kanları oluk oluk akıtılıyor!

Zahiri zaferlerini; Müslümanların kan ve gözyaşlarını kadehlerinin içkisi yaparak kutlamaya devam eden Siyonist İsrail’in Muhafızları Beşli Çeteyi durduracak ve Onları mağlup edecek güç;

“Bir de Allah’a ve Rasulüne (sav) gönülden boyun eğerek itaat edin ve sakın birbirinizle çekişmeyin; aksi halde korkuya kapılırsınız da, bütün heybet ve kuvvetiniz kaybolup gider. Ve en sıkıntılı anlarda bile zorluklara göğüs gererek sabredin! Unutmayın, Allah (cc), daima sabredenlerle beraberdir...” (Enfal S.46)

“İnkâr edenler de; doğal olarak birbirlerinin yardımcıları, koruyucuları, müttefikleri ve dostlarıdırlar. Eğer siz de kendi aranızda böyle organize olmuş güçlü ve etkin bir toplum oluşturmak için üzerinize düşeni yapmayacak olursanız, yeryüzünde baskı ve zulme dayalı rejimler boy gösterecek; kan ve gözyaşı asla dinmeyecek, bütün dünyayı korkunç bir fitne ve imansızlık akımı dalga dalga saracak ve böylece, büyük bir kargaşa, anarşi, yozlaşma ve fesat baş gösterecektir.” (Enfal S.73)

İlahi mesajlarının ışığında; İmandır! İlimdir! Ameldir! Namazdır! Zekattır! 

Cihad yani var gücümüzle Hakk’ın hakimiyeti için çalışmaktır! 

Duadır! Sevgidir! Saygıdır! Birliktir! Kardeşliktir! Dayanışmaktır!

Yardımlaşmaktır! Güzel Ahlaktır! Ticarettir! Beşli Çetenin Mallarına Boykottur! Demirdir! 

Sabırdır ve Şehadettir! 

Ticaret ve ilmin neticesinde yetişecek dindar ve vatansever, güzel ahlaklı nesiller eliyle demiri iyi kullanarak güçlendireceğimiz Milli Savunma Sanayimizdir!

“İnsanı yaşat ki Devlet Yaşasın!” ve -Devleti yaşat ki İnsan yaşasın- idealini gerçekleştirecek Hak ilkelerine dayalı Adil bir Devlettir! 

Güçlü bir İktidarla İstikrardır! İstiklaldir! 

Kısacası; kullara kulluğu bırakıp, sade ve sadece Allah’a Kul ve Resulü Önderimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize Ümmet olmaktır! 

Gerisi teferruattır!

Bu ilkeleri tatbik etmeden sadece yazılarla, konuşmalarla, mitinglerle bu büyük tehlikeyi önlemek asla mümkün değildir!

Evet! İslam ve Müslüman düşmanlarına bir kere daha ilan ediyoruz ki!;

“Kanımız aksa! İlla Kudüs ve illa Mescid-i Aksa!”

‘’Zafer yakındır ve zafer İnananlarındır!’’

Allah (c.c), bu büyük savaşta, Müslümanların yar ve yardımcısı olsun! Amin.

Hak, adalet, ehliyet, merhamet, ilim, iman, irfan, İhsan, İhlas, edeb, terbiye ile eğitilecek Din ve Vatansever nesillerimizin kuracağı “Tam Bağımsız Süper Güç Türkiye” eliyle “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun. 

Selam, sevgi ve duayla...

Paylaşım Tarihi:11/12/2020

Twitter Paylaşımları

 

Bizden haberdar olmak için Tıklayınız