2019

Bismillahirrahmanirrahim

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü’min kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Allah’ın kullarına imtihan için emaneten verdiği mal ve makam gibi nimetlerin kendine ait olduğunu sanan nefislerimizin en büyük hastalığı başkalarındaki nimetleri kıskanmasıdır! Yani hased etmesidir! Hased yani (kıskançlık) insanı yiyip bitiren en büyük hastalıktır! 

Maddi ve manevi tüm hastalıkların ana mikrobudur!

Dünyanın yönetimi insana verilince cinlerin en âlimi Şeytan ve ona tabi olan cinler, hasedlerinden Hz. Âdem’e (as) ve kıyamete kadar gelecek tüm evlatlarına amansız düşman oldular! 

Hased, Şeytanı; Allah’ın rahmetinden kovulmuş ve ümitsiz manasına gelen Mel’un İblise çevirdi!

Hased, ırkını üstün görmesi sebebiyle secdeyi reddeden Şeytanı kıyamete kadar mel’un etti!

Hased, peygamberin oğlu Kabil’i kardeşi Habil’in katili eyledi!

Hased, peygamberin oğullarını kardeşleri Yusuf’u kuyuya attırdı!

Hased, güç sahibi Firavun’u; besleyip büyüttüğü Hz. Musa’ya düşman ettirdi!

Hased, İsrailoğullarını son peygamber kendilerinden seçilmediği için Hz. Muhammed (s.a) Efendimize düşman ettirdi!

“İnkârcılar Kur’an’ın uyarılarını işittiklerinde yüreklerini öyle büyük bir kin ve nefret kaplıyor ki, o zehirli ve kahredici bakışlarıyla seni neredeyse öldürüp, yere devirecekler!” (Kalem S. 51)İlahi mesajında belirtildiği gibi hased; müşrik amcalarının zulümleri sebebiyle öz yeğenleri Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize hicreti mecbur ettirdi! 

Velhasıl; Hased (kıskançlık ve çekememezlik) şeytanların nefislerimize kurduğu en büyük tuzaktır! Kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya, dostu dosta, zengini zengine, cahili âlime, âlimi âlime, muhalefeti iktidara ve devletleri devlete düşman ettirir!

Günümüzde hased hastalığının en bariz örneği zillet muhalefetidir! 

Yapılan devasa hizmetler karşısında kıskançlıklarından deli divaneye dönmeleri hasetlerinin neticesidir!

Hasetleri sebebiyle ülkemizin iç ve dış düşmanlarıyla işbirliği yapacak kadar gözlerinin kör olduğunu üzüntüyle izliyoruz!

Düne kadar laiklik adına; “yobazlar, gericiler, çağdışı kafalılar” diye saldırdıklarıyla ve suçladıklarıyla beraber kol kola olmaları da hasedlerinin (kıskançlıklarının) neticesidir!

Dün, milli bir dava için yola çıkan ve ağır bedeller ödeyen bazı kardeşlerimizin bugün; din ve mukaddesat düşmanlarıyla aynı safta olmaları da sadece kardeşlerine hasetleri yani kıskançlıklarıdır!

İnsanı; bedenen, ruhen ve manen eritip bitiren kanserden de beter hasedin (çekememezliğin) ilacı kardeşlerinin başarılarını kıskanmak değil, bilakis gıpta etmektir! Kullukta, hayırda ve iyilikte yarıştır. Ve yardımlaşmadır! Nimetlere hamd ve şükürdür! 

Geçmişteki cihadi hizmetlerimizdeki sevapların iptalini ve mazlumların, gariplerin ahını almak istemiyorsak kardeşlerimize hasedi terk ederek ülkemizi muasır İslam medeniyetinin ışığında ülkemizi yeniden hilafet (Dünya Liderliği) makamına getirmek için el ele verip birlikte çalışmalıyız!   

“…Ve kıskançlığının etkileri ortaya çıkmaya başladığı zaman, kıskancın şerrinden karanlıkları aydınlatan Rabbim Allah’a sığınırım. Kin, haset, kıskançlık, çekememezlik gibi her türlü ahlaki zaaflara düşmekten ve böyle kimselerin şerrine uğramaktan Allah’a sığınırım.” (İşte bunları yapabildiğim takdirde Allah’ın koruması altına girmiş dünya ve ahirette kurtuluşu hak etmiş olurum.) (Felak S. 5) duası ve şeytanın tuzaklarını bozucu, nefsin hevasını kırıcı, ağızların tadını bozucu ölümü hatırlayarak dünyanın fani ve hayatın bir imtihan olduğu gerçeği nefislerimizin en büyük ilacı olsun! Amin!

Salı Akşamı saat 20.30’da Akit TV Canlı Yayın programı MİLLİ DİRİLİŞ’te buluşmak dileğiyle Allah’a emanet olunuz.

El birliğiyle maddi ve manevi çalışmalarımızla oluşacak sadece İslami ilkelere bağlı bağımsız Türkiye’mizin yeniden dünya nöbetini beşli çeteden alması, fethin sembolü Ayasofya’mızın açılması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Selam, sevgi ve dua ile…

Paylaşım Tarihi:04/01/2019

Twitter Paylaşımları

 

Bizden haberdar olmak için Tıklayınız