2019

Bismillahirrahmanirrahim

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Hak; “zaman ve şartlara göre değişmeyen doğrunun adıdır.” Batıl ise;  “zaman ve şartlara göre değişmeyen yanlışın adıdır!” prensibi gereği emir ve yasaklarıyla, helal ve haramlarıyla değiştirilemez ve değiştirilemeyecek  “Çağlar üstü tek Hak yol İslam’dır!” gerçeğine rağmen, hâlâ Yüce Dinimizin İlkelerini tartışmaya devam eden günümüz Bel’amları, âlim müsveddeleri olan Din Tacirleri ne yapmak istiyor?!

Hedefleri nedir?

Hangi odakların taşeronlarıdır?

Müslüman ülkelerin perişanlığı, açlığı ve sefaleti, kâfir toplumlar karşısında zilleti zirve yapmışken Afgan, Arakan, Filistin, Irak, Suriye vs. gibi işgal edilmiş ülkelerin acı çileleri artarak devam ederken; Bizans, Osmanlı kuşatmasındayken papazların; meleklerin dişi mi erkek mi olduğunu tartışmasına benzer konularla uğraşması örneğinde olduğu gibi bugün de bazı din taciri, Bizans ve Haçlı’nın ekmeğine yağ süren bir kısım bezirgânların, Bel’amların kürsüde ve medyada anlattıkları arızi, lüzumsuz, sözde ‘’dini’’ konularla akılları karıştırmaya ve gündem saptırma ihanetlerine devam ettiklerini görüyoruz!

Piyasada çeşit çeşitler! Al birini vur ötekine!

Aklımı koru Allah’ım! Ne hezeyanlar ve İslam’a ne iftiralar!

‘’Allah Teala geleceği bilmez’’ diyen hainden ‘’Kur’an bize yeter! Sünnete gerek yok’’ diyene!

‘’Kader yoktur!’’ diyenden ‘’Kâfirler de cennete girecekler! La İlahe İllallah demek yeterlidir’’.

“Allah’a iman kâfidir. İslam ilkelerini hayata ve hayatımıza uygulamaya gerek yoktur!’’ diyen Deist (Laik) sapıklara kadar!  

Aman Allah’ım kimlere kaldık!

Türlü iftiralarıyla İslam’a yönelenlerin kalplerine şüphe mikropları saçıyorlar! Kitleleri etkilemeye çalışıp, itikadı bozuk nesiller oluşsun diye çalışıyorlar!

İnsanlara duyurmak için Peygamberlere indirilen İslam Dini dün nasıl; Rahip, Haham ve Papazlar eliyle Peygamberler devre dışı bırakılarak Budizm’e, Yahudiliğe ve Hristiyanlığa dönüştürüldüyse bugünde; Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh vb. aveneleri gibi Bel’am Âlimler eliyle son Din İslam’ı yaşanamaz hale dönüştürme oyunlarına halen devam ediyorlar!

“Bir mü’min erkek veya bir mü’mine kadının, Allah (cc) ve Resulü (sav) bir emir ve hüküm verdiklerinde artık kendi görüşüne dayanarak aksi yönde bir tercihte bulunması kesinlikle söz konusu olamaz! Şunu iyi bilin ki, her kim kendisinde böyle bir hak görerek Allah’a ve Resulüne başkaldıracak olursa doğru yoldan apaçık sapıklığa düşmüş isyankârlardır! (Ahzab S.36 )”

“Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Peygambere karşı çıkan ve müminlerin takip ettiği İslam yolunu terk ederek başka yollara sapan kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yer ve ne korkunç bir son! (Nisa S.115)”

“Çirkin iftiralarla İslam’a saldırarak Allah’ı gazaba getiren ve O’nun Peygamberini inciten münafıklara ve kâfirlere gelince, Allah onları dünyada da ahirette de lanetine uğratmış ve o mel’unlar için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır!” (Ahzab S. 57)” vb. Ayet-i Kerimelerinde işaret edilen “Kur’an indiği çağa hitab eden tarihsel bir kitaptır! Vahiy Peygambere inzal olmuş ve Resul O vahyi konjonktüre göre ifade etmiştir ve hatta ayetlerin bir kısmı Peygamberin kendi sözleridir!!!” gibi (Haşa) iftiraları yaymak suretiyle müsteşriklerin ve Misyonerlerin uşaklığına soyunarak Allah’a ve Resulüne ihanet eden Din Bezirgânlarına (Tacirlerine) ve Tahripçilerine karşı çok dikkatli olmalıyız!

Başta Diyanet Teşkilatımız olmak üzere, Muhlis ve Mü’min Âlimlere düşen görev Hz. Muhammed (s.a) Efendimize yapılan çirkin saldırılara reddiyeler hazırlayıp, toplumu tv’lerden, sosyal medyadan ve her platformdan bilinçlendirmektir!

Din Bezirgânlarının alçakça ve şerefsizce iftiralarına devam ettikleri malum Radyo ve TV’leri boykot ederek Halkımızı Diyanet TV’den Dini konuları öğrenmeye teşvik etmeliyiz!

Her Cuma hutbede aslını okuduğumuz “Hiç kuşkusuz Allah ve Melekleri Peygambere çok önem ve çok değer verirler! Allah, Peygamberine karşı çok merhametlidir; O’na daima sevgiyle yönelir, O’nu över, işlerini bereketli kılar, ismini yüceltir ve O’nun üzerine Rahmetini indirir. Melekler de Peygamberi çok severler, O’nun en yüce makamlara ulaşması İslam’ın ve Müslümanların üstün gelmesi için Allah’a dua ederler. O’nun şerefini gözetmeye, şanını yüceltmeye özen gösterirler. O halde, Ey inananlar! Sizin kurtuluşunuz için her şeyini feda eden bu peygamberin izinden yürüyün, tüm gücünüzle davasını destekleyin, O’na saygı duyun, O’nu yüceltin; Böylece Siz de O’na Salat edin ve O’na tüm kalbinizle, esenlikler dileyerek içtenlikle selam edin!”(Ahzab S. 56 ) İlahi mesajının manasını da okuyarak Peygamber düşmanlarının oyunlarını bozmalıyız!

Ve aklını başkalarına ipotek eden gafillerin kurtuluşunu sağlamalıyız! Allah’a kul, Resulü Hz. Muhammed (s.a) Efendimize Ümmet olanlara ve izinden gidenlere selam olsun!

Anayasamız Kur’an-ı Kerim, uyum yasalarımız Sünnet-i Seniyye ve yönetmenliklerimiz İctihad-ı Ulema ve Kıyas-ı Fukaha yolunda yürüyenlerin Allah (cc) daim yar ve yardımcısı olsun!

Salı Akşamı saat 20.30’da Akit TV Canlı Yayın programı “Milli Diriliş” te buluşmak dileğiyle Allah’a emanet olunuz.

El birliğiyle maddi ve manevi çalışmalarımızla oluşacak sadece İslami İlkelere bağlı Bağımsız Türkiye’mizin yeniden dünya nöbetini beşli çeteden alması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun. Selam, sevgi ve dua ile…

Paylaşım Tarihi:18/01/2019

Twitter Paylaşımları

 

Bizden haberdar olmak için Tıklayınız