2019

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

İslam, Rahmani düzenin adıdır! İslam Nizamı dışında tüm rejimler Şeytani tuzaklardır!

İslam İnkılabidir! Sosyalizm, Kapitalizm, Laisizm vs.. Şeytani ve nefsi rejimler İhtilalidir! İnkılabı sadece Allah(c.c) yapar!

İhtilali ise Firavun, Nemrut, Mao, Lenin, Karun, Kenan, Fetonyahu gibi Şeytan ve yandaşları yapar!

İslam dirilticidir! Şeytani rejimler deviricidir! Rahman’ın itaatkâr kulları düzelticidir! Yapıcıdır islah edicidir! Şeytan taraftarları Devrimcidir, Yıkıcıdır ve ifsâd edicidir!

İnkılab; kalb kökünden gelen kalbin döndürülmesi manasına gelir! Kalpleri silahlar, darbeler ve İhtilaller asla döndüremez! Kalpleri sadece sahibi olan Allah(c.c) döndürür! Bunun da anahtarı sohbettir! Nasihattir! Davettir! Tebliğdir! 

Allah (c.c), kendisine baskı ve şiddet zoruyla kulluğu değil, sadece aşk ve sevgiyle kulluğu kabul etmektedir! Zorlamayla yani (kerhen) yapılan hiçbir ibadete değer vermemektedir!

“Ey peygamber ve O’nun izinden yürüyen Müslüman! Bu ayetleri okuyarak insanları Uyar! Fakat inatçı zalimleri ikna edeceğim diye de kendini yiyip bitirme! Çünkü Sen; yalnızca bir uyarıcısın.” Onların başında dikilip inanmaları için baskı yapan bir zorbacı yani darbeci değilsin! Ancak; öğüt ve uyarılardan yüz çeviren ve Allah’ın ayetlerini inkâr edenlere gelince, Allah onları ahirette en şiddetli cezaya çarptıracaktır!”(Gaşiye S. 21-22-23-24)” ilahi mesajında belirtildiği gibi Örnek ve Önderlerimiz olan Peygamber Efendilerimiz(cümlesine salat ve selam olsun) sohbet silahıyla, Silahlı Eşkıya Kuvvetlerini yenen kahramanlardır! Hepsi İnkılab yolunun öncüleridirler.

Darbeyle İktidarı ele geçiren ihtilalci hiçbir Peygamber yoktur!

Peygamberlerimiz; cahil, cani ve vahşi toplumları ilim, sohbet ve güzel ahlak ilacıyla Medenileştiren kahramanlardır!

Peygamber Efendilerimizin tamamı Firavun, Nemrut ve Ebu Cehil gibi darbeci, baskıcı, yasakçı Diktatörlere karşı Hak ve Özgürlük Mücadelesi veren Önderlerdir!

Peygamberlerin İzinden gidenler de darbelere karşı direnen ve bedel ödeyen halk kahramanlarıdır!

Tam bir asırdır; dış destekli, iç ihanetli Silahlı ve Yargı darbe belalarından bir türlü kurtulup siyasi, ticari,  kültürel ve ahlaki esaret zincirlerini kırarak ayağa kalkamıyoruz!

1909’da Masonik Siyonist köpeklerin korkulu rüyası, tüm İnsanlığın halifesi, Dünya Lideri Sultan Abdülhamid Han’a ve Koskoca Osmanlı Cihan Devletinin, Hilafetin ve İslam Düzeninin yıkılmasına yapılan kanlı darbede olduğu gibi…

1928 yılında ilk Milli Muhalefet Partisi Cumhuriyet Terakkiperver Fırkasının kapatılması ve 16 Milletvekilinin idamıyla sonuçlanan darbede olduğu gibi…

1930’da Menemen seçimlerinden başarıyla çıkan Serbest Fırka isimli Partinin kapatılması ve on binlerce insanın İdamıyla sonuçlanan kanlı darbede olduğu gibi…

1960’da On yıllık İktidarında Maddi ve Manevi devasa hizmetler yapan Demokrat Partisinin kapatılması, sadece iktidar Milletvekillerinin yasaklanıp, Başbakan ve Bakanların idamıyla sonuçlanan kanlı darbede olduğu gibi…

1971’de İktidarı alaşağı eden ve Amerikan aleyhtarı gençlerin haksız yere idamıyla sonlanan 12 Mart Muhtıralı kanlı darbede olduğu gibi…

1980’de Savunma Sanayinin şaha kalkışını önlemek için tüm partileri kapatıp liderlerini mahkûm ettiren ve binlerce gencin hayatını söndüren kanlı darbede olduğu gibi…

1997’de Yeniden Büyük Türkiye hamlesini önlemek için Ülkemizin İktidar Partisini kapatıp, Başbakanını ve ekibini yasaklayan ve binlerce gencimizin hayatını Cezaevlerinde bitirten silahın gölgesinde satılmış yargıya zorla yaptırtılan 28 Şubat Post Modern kanlı darbesinde olduğu gibi…

Ve yukarıda yazdığımız tüm hain darbelerle maddi ve manevi sahada bilerek geri bırakılan Türkiyemizin işgal zincirlerini kırarak darbelerden asırlık hesabı sormaya başlayan AK İktidarımıza, Liderine yapılan ama Allah’ın(c.c) yardımı ve Milletimizin birliğiyle başarısız kılınan 15 Temmuz isimli kanlı ve kahpe darbe teşebbüsünde olduğu gibi…

Darbelerin kazananları hep malum sermaye, malum Medya ve patronları ile onları emirleri altında yönlendiren Emperyalist ülkeler olmuştur!

Kaybedenleri ise sistemli olarak fakirleştirilmiş, cahilleştirilmiş ve geri bırakılmış ülkemiz ve evlatları olmuştur. Bu darbeler sebebiyle Avrupa’ya köle işçi olarak göndermeye mahkûm edilen de tüm milletimizin gurbetçi evlatlarıdır!

Artık Milletiyle, İktidarıyla, Muhalefetiyle, STK‘larıyla bu Şeytani darbelerden ders alma zamanımız gelmedi mi?

Sivas, Malatya, Tevhid Selam ve 28 Şubat dahil olmak üzere tüm diğer darbe ve yargı mağdurları mazlum kardeşlerimize sahip çıkma zamanı halen gelmedi mi?

Tüm bu kanlı darbelere, darbeci alçak kahpelere ve on binlerce İlmi ve Siyasi İdamlara çanak tutan, destek veren asırlık darbeci, diktatör CHP ve zihniyetine boykot etme zamanı gelmedi mi?

Maktul babanın katilleriyle, oğullarının zillet safında kol kola, el ele olma rezaletine son verme zamanı gelmedi mi?

Silahlı darbelerle, yasaklarla, İdamlarla bizi pes ettiremeyen şer ve şeytani odakların algı operasyonlarıyla 31 Mart’ta Ülkemize Millet eliyle yaptırtılmak istenen sandık darbesini Cumhur İttifakı içinde iktidarımızla, muhalefetimizle, bürokrasimizle, milli medyamızla, milli sermayemizle ve oylarımızla bozma zamanı gelmedi mi?

Sultan Abdülhamid, Kazım Karabekir Paşa, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocamıza ve diğer Din ve Vatan sevdalısı darbe mazlumları Şehid ve Gazilerimize Allah’tan Rahmet ve tüm darbeci eşkıya sürüsüne Lanet diliyoruz!

Allah(c.c) cümlemize darbelerden ders alarak silah ve sandık darbelerini önleyecek Din ve Vatansever nesiller yetiştirmeyi nasip etsin!

Salı Akşamı saat 20.30’da Akit TV ve Kanal 68 TV ile ortak Canlı yayın “Milli Diriliş” Programında buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz!

Fethin sembolü Ayasofya’mızın açılması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun. Selam, sevgi ve duayla…

Paylaşım Tarihi:22/02/2019

Twitter Paylaşımları

 

Bizden haberdar olmak için Tıklayınız