2019

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehli Beyti’ne, 
Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

“Ey İman edenler fasık size bir haber getirirse hemen araştırın....(Hucurat S. ) İlahi mesajına İman eden her Mümin, kardeşleri hakkında okuduğu, duyduğu ve seyrettiği her haberi incelemek mecburiyetindedir!

Yeryüzünde tüm İnsanların hamisi ve abisi Hilafetin mümessili Osmanlı Cihad Devletini Siyonist Haçlılarla işbirliğiyle yıkan içimizdeki bir avuç Sabetayist ve dönme azınlık hâlâ çirkin oyunlarına ve ihanetlerine algı operasyonlarıyla alçakça devam ediyor!

İşleri güçleri Milletin İktidarlarını yalan iftira, şantaj ve darbelerle yine Milletin eliyle yıktırmak!

Son Halifemiz yani İmamımız Sultan Abdülhamid’i aynı iğrenç oyunlarla yıkanların torunları olan mutlu ve putlu bir avuç azınlık bugün de ellerindeki sosyal medya ve servet gücüyle milletimizi kandırarak AK iktidarımızı yine milletimize yıktırtmak istiyor!

Ülkeler arası Ekonomik Savaşların acımasızca devam ettiği ve kıyamete kadar devam edeceği gerçeğine rağmen dolar saldırısı karşısında sendeledik ve bu ihaneti gerçekleştirenler içimizdeki taşeron partilerinin saflarına koşuverdi! Yağmurdan kaçarken doluya yakalanacaklarının hâlâ farkında değiller! Ve öfkeyle yaptıklarının neticesinde zararla perişan olacaklarını hâlâ anlayamıyorlar! Veya biz anlatamadık!

Bu Sabetayist ve dönmelerin Türkiye’deki nüfusları yüzde 10’u geçmemesine rağmen yüzde 90 nüfusa sahip halkımızı Irk, Mezhep, Meşrep ve Parti taassubu cehaletiyle ve algı operasyonuyla yenebiliyor!

Bu son İstanbul seçimlerinde de İktidarın tarihi devasa hizmetlerine rağmen halkımıza bindiği İktidar dalını kesmeyi başarttılar! Neticede yüzde 90 nüfusa sahip bu vatanın gerçek sahibi ve tek sahibi milletimiz, yüzde 10’luk her dönemin işbirlikçisi azınlığa şimdilik mağlup olduğunu hâlâ anlamadı. Veya biz anlatamadık!  

Çünkü tabanları milli olan partiler şahsi çıkar, hırs ve hasetleri sebebiyle seçmenlerimizi CHP ve HDP gibi tavanları gayri milli, Sabetayist ve dönme olan partilerin kayığına bindirterek mutlu ve putlu aristokrat azınlığa, çoğunluğu mahkûm ettirdiler.

Silahlı darbelerle başaramadıklarını Sandık Darbesiyle aldattıkları seçmenlerimiz eliyle başardılar! Algı operasyonlarıyla ve partileri bölüp, parçalayarak imkânlarımızı ve değerlerimizi yutmaya devam ediyorlar!

Şimdi de ayrılıklardan milyonlarca mazlumun ağlaması yetmemiş gibi Yeni bir Parti Operasyonuyla daha da bölüp analarımızı ağlatmaya devam edecekler!

Milletimizin yarısı bu sinsi Şeytani oyunu göremedi. “Domatessiz ve Dolarsız yaşarız ama Dinsiz, Devletsiz ve Vatansız asla!” diyemedi! Pirelere kızarak vatan yorganını yakmaya devam ettiklerini hâlâ anlamadılar! Veya biz anlatamadık!

AK iktidarının sadece Savunma Sanayi atılımları, S-400 Füzeleri ve Emperyalist Beşli Çeteye rağmen Akdeniz’de Petrol araması sebebiyle İktidarın desteklenmesinin imani, vicdani ve vatani bir görev olduğunu hâlâ anlayamadılar! Veya biz hâlâ anlatamadık!

Yüz yıldır Cihan Harbi yapmayan Türkiyemizi 70 sente muhtaç bir emir eri uşaklığına ve utançlığına düşürtenler Türkiye’yi şahsiyetli bir konuma getirmeye devam eden Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan kardeşimize DAMAD operasyonuyla utanmadan saldırıyorlar! İsmet İnönü’nün oğlu Erdal İnönü’yü CHP’ye Genel Başkan yaptıklarını unutarak bu algı Operasyonlarıyla Milletimizi aldatmaya utanmadan devam ediyorlar! Milletimizin yarısı bu çirkin oyunu hâlâ anlamadı! Veya biz anlatamadık!

Maliye ve Hazine Nazırı kardeşimizin, Dolar ve Faiz Mafyasının saldırılarına karşı verdiği Milli Mücadele ve kısmi başarısı sebebiyle tebrik ve takdir edilmesi gerekirken linç edilmesinin sebeplerini milletimizin yarısı hâlâ anlamadı! Veya biz anlatamadık!

Bütün hızıyla ve acımasızca devam eden Ahlaki, Ekonomi ve Savunma Harp Sanayii savaşlarını kaybedersek, Din ve Vatanımızla beraber İstiklalimizi, namuslarımızı ve canciğer nesillerimizi de kaybedeceğimizi hâlâ Milletimizin yarısı anlamadı! Veya biz anlatamadık!

Ey Milletimiz! Yılan deliklerinden defalarca ısırılmaya yeter artık! Uyanalım! Ve birleşerek Bin yıllık Vatanımızı, Milletimizi ve Milli Mücadelemizi, birçoğu Mason, Sabetayist ve Dönme olan mutlu ve Putlu Azınlığın yalan, iftira ve şantaj dolu Algı Operasyonlarına kurban ettirmeyelim! Dua ve temennisiyle Allah’a emanet olunuz.

Fethin sembolü Ayasofya’mızın açılması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun. Selâm, sevgi ve duayla...

Paylaşım Tarihi:16/08/2019

Twitter Paylaşımları

 

Bizden haberdar olmak için Tıklayınız