2019

Bismillahirrahmanirrahiim

Doğumuyla şereflendiğimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimize Bizi Ümmet kılan Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Mümin kardeşlerimize, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

“Hiç kuşkusuz Allah, insanlara karşı âdil davranmayı, olabildiğince merhametli, güler yüzlü, nazik ve lütufkâr davranarak daima iyilik yapmayı ve özellikle yakın akrabaya, komşulara, dost ve arkadaşlaracömertçe ikramda bulunmayı ve acılarını, mutluluklarını paylaşarak onlarla sürekli ve samimi bir dostluk ortamında olmayı emrediyor. Buna karşılık; faiz, kumar, esrar eroin, zina, fuhuş, cinsel sapıklık gibi yüz kızartıcı ve utanç verici hareketleri, gerek Kur’an’ın, gerekse Sünnetin asla onaylamayacağı görgüsüzlük, edepsizlik, terbiyesizlik türünden çirkinlikleri ve hak ve hukuka aykırı, onur kırıcı, saldırganca tutum ve davranışları yasaklıyor! Bakın, Allah size böyle güzelce öğütler veriyor ki, düşünüp ibret alasınız” (Nahl S. 91. ayet meali ve tefsiri)  buyurularak, her yerde ve her zaman adil olmamızı, herkese ve her kesime adaletli ve merhametli davranmayı emreden İslam Nizamının müntesipleriyiz!

“Ey iman edenler, Allah için, adil şahidler olarak, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adaletli olun. O, takvaya daha yakındır.”(Maide S. 8)” diye emreden İslam Dininin müntesipleriyiz!

“Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın, diğer dost ve akrabalarınızın aleyhine bile olsa, Allah için gerçeğe şâhitlik ederek adâleti tam yerine getiren dosdoğru şâhitler ve hâkimler olun! Davacılar ister zengin, ister fakir olsun, ne zengine dalkavukluk etmek, ne de fakiri kayırmak için adâletten ayrılmayın! Zira zengin de olsa fakir de olsa, Allah ikisine de sizden daha yakındır. Dolayısıyla, onların hakkını sizden daha iyi gözetir. O hâlde, sakın keyfinize uyup doğruluktan sapmayın! Çünkü eğer şâhitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız, ya da şâhitlikten kaçınarak yüz çevirecek olursanız, bunun cezasını çok ağır ödeyeceksiniz! Çünkü Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Ama hakiki adâleti, ancak hakiki imana sahip bir toplum gerçekleştirebilir. Bunun için de, iman ettim diyerek işin peşini bırakmamalı, her Kur’an okuyuşunuzda âdeta yeniden iman ederek, ruhunuzdaki heyecanı daima diri tutmalısınız!”(Nisa S. 135) buyuran İslam Nizamının müntesipleriyiz.

Devletlerin ve İktidarların ömrü Vatandaşlarına hiçbir ayırım yapmadan Hak ve adalet ilkelerini uygulamasına bağlıdır!

Nur Ashabından yani Saadet asrından hemen sonra kurulan Emevi Devleti ve İktidarı Hak ve adalet ilkelerini terk etmesi sebebiyle kısa ömürlü oldular ve ancak yüz yıl yaşayabildiler!

Asr-ı Saadet’ten asırlar sonra kurulan Osmanlı Devleti Hak ve Adalet ilkelerine uyması sebebiyle asırlar boyu Cihan Devleti oldular! Hak ve Adaleti terk ettikten sonra da yıkılmaları mukadder oldu!

Ehliyet ve Liyakatin yerine torpilin, üretimin yerine aşırı tüketimin, tasarrufun yerine İsrafın olduğu ailede, toplumda ve İktidarlarda adalet, ahlak ve huzur asla sağlanamaz! Ve sonunda dağılmaya ve yıkılmaya mahkûm olurlar!

Silahlı Eşkıya Güçlerinin yıkamadığı İktidarları; yukarıda yayınladığımız İlahi Mesajların emrettiği Hak, adalet ve ehliyet İlkelerinden ayrılmaları sebebiyle sandıkta yıkıldıklarına geçmiş tarih şahiddir!

Paranın, servetin, şöhretin ve makamların Hak ve adalet esaslarının uygulanmasını önlediği ve belirlediği bir çağda; huzuru, kardeşliği ve barışı hiçbir güç asla sağlayamaz! Ve İktidarların ömrünü uzatamaz!

“Değil (falan meşhur kabilenin) kızı Fatıma, kendi öz Kızımda hırsızlık yapsa kolunu keserdim!” buyuran Sevgili Peygamberimizin Ümmeti olarak yeniden Asr-ı Saadet’in o şaşmaz Hak ve Adalet dönemine ne zaman döneceğiz!?

Hak ve Adaleti sağlamanın tek yolu ehil, emin ve sadık kadrolarla yürümektir! Bunu başaramayanların sonu hüsrandır! 

Kurunun yanında yakılan binlerce mağdur ve mazlum nafakazede, Sivas’zede, Mustaz’af’zede, Fetö’zede, KHK’zede ve EYT’zede ve genç evliliğin kurbanı nikahzedeler Devlet Ana’dan Hak ve adaletin acilen tecellisini bekliyorlar!

Ayrıca, Devletine mal satıp veya iş yapıp Hakedişlerini alamayan yüzlerce İş Adamı, iş verdiği binlerce Taşeron, onlara bağlı maaşlarını alamayan on binlerce İşçi, mağduriyet sebebiyle Kira alamayan Ev sahipleri ve sattığını bu mağdur sınıftan alamayan binlerce market sahibi, İktidarın ana şefkatini bekliyorlar! Tüm bu kardeşlerimiz, Maddi ve Manevi mağduriyetlerinin acilen giderilmesini bekliyorlar.

Unutmayalım ki, Adil Ana Devlet ve İktidar asla yıkılmaz! Adaletin zıddı zulümdür! 

“Zulümle abad olanın ise sonu berbat olur”?

2023 yılında İktidar olarak hezimet yaşamak istemiyorsak, haydi bütün hakları ödemeye! Bütün mağdurları sevindirmeye! Bütün mazlumlara af ile bayram ettirmeye!

Gerçek dost acı söyler, acı yazar! Ne söyler ve ne yazarsa dostlarını gerçekten sevdiğindendir!

Allah (c.c), Hak ve adaleti, ehliyet, emanet ve sadakat eliyle sağlamada daim yar ve yardımcımız olsun!

Salı Akşam saat 20.30’da, Akit TV ve Kanal 68 TV ortak Canlı Yayın programı MİLLİ DİRİLİŞ’te buluşmak duasıyla Allah’a emanet olunuz.

Selam, sevgi ve duayla...

Paylaşım Tarihi:15/11/2019

Twitter Paylaşımları

 

Bizden haberdar olmak için Tıklayınız