2018

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Mü’min kardeşlerimize, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Allah’ımızın (cc) üzerimizdeki nimetleri artıkça azan ve geçmişi unutarak nankörlük yapan fert, aile ve toplumlar, her zaman hüsrana mahkûmdur! Tarih, nimetlere nankörlük eden kavimlerin ibretlik örnekleriyle doludur! 

Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim’in Rahman Suresinde 31 defa tekrar edilen,“Ey insanlar! Rabb’inizin sayısız nimetlerinden hangi birini yalan sayıp inkâr edebilirsiniz?” ve “Gerçekten insan, Rabb’inin nimetlerine karşı, kesinlikle çok nankördür! (Adiyat Suresi 6)?” ilahi uyarılarına rağmen, Rezzak olan Allah’u Teala’nın sayısız nimetlerine teşekkür etmesi gereken birçok kulun azdığına ve şükrü unuttuğuna hep beraber şahid olmaktayız!

Bizleri yoktan vareden! Varlığından haberdar eden! Sayısız nimetler lütfeden ve tüm bunların hesabını büyük mahkeme gününde, Tekasür Suresi’nin son Ayet-i celilesinde buyurduğu gibi: “Sümme letüs’elünne yevme izin anin naim” düsturu ilkesiyle “Sonra o gün, her nimetten sorguya çekileceksiniz!” diyerek, bizleri uyaran ve bir nefes kadar yakın olan ölüme ve ahiretin gümrük kapısı kabir evine hazırlık yapmamızı emreden Rabb’imize Şükretmek; dil ve kalple teşekkür ve verdiği Din, can, akıl, sıhhat, nesil, mal, makam, vatan gibi nimetlerin gereğini yerine getirmektir!

İnsan olma nimetinin şükrü; itirazsız Allah’a kulluk! 

Aklın şükrü; Namaz! 

Malın Şükrü; Zekât, Hac, İnfak vs.! 

Sağlığın şükrü; Oruç! 

Makamların şükrü; tüm mahlûka hizmet! 

Can, nesil ve Vatan vs. nimetlerinin şükrü de; ticaretle, İlimle ve gerekirse can ile Cihad’dır!

Ölümüne kadar hiçbir şeyle tatmin olamayan Nefislerimizi, Kabir evimize girdiğimizde toprağın doyuracağını bile bile, nasıl oluyor da Allah’a Kulluk şükrünü ve İnsanlara teşekkürü unutabiliyoruz!?

“Hani Rabb’iniz Allah size şöyle bildirmişti; Benimle kulluk bağlarınızı hep canlı tutarak, ayetlerimi sürekli gündeme getirerek, İlahi talimatlarımı yaşayarak ve her işiniz de bana danışarak beni zikredin yani anın ki, ben de dünya ve ahirette iyilikler, hayırlar, bereketler ve zaferler bahşederek Sizi anayım! Hem kalbinizle, hem de söz ve davranışlarınızla bana kulluk ederek şükredin ve sakının! Bana karşı gelerek nankörlük etmeyin!” (Bakara S. 152) Ayetinin haber verdiği gibi; hepimizi İnsan olarak yaratan; akıl, mal, makam vs. sahibi olmamız gibi sayısız nimetleri veren Allahımıza teşekkürü unutuyoruz da Ana, baba, eş, arkadaş, idareci vs. İnsanın yaptığı iyilikleri mi unutmayacağız!  

Yaratanını ve sayısız nimetlerini unutan nankör İnsan, tabii ki Yaratılanı ve yapılanları unutan bir nankör adayıdır!

Din ve Vatan nimetini elimizden almak isteyen işgalci ve inkârcı çevreler, sosyal medya gücünü kullanarak yaydıkları yalanlarıyla, iftiralarıyla ve bazı yönetici kriptoların şantajlarıyla toplumumuzu nankörleştirerek kısmen elde edilen hak ve hürriyetlerimizi ve devasa hizmetleri yok etmek istiyorlar! 

Bunun için de “Çamur at! Tutmazsa izi kalır!” ahlaksızlığı ve vicdansızlığı alabildiğine yayılıyor.

Bilhassa sosyal medya tarafından yürütülen algı operasyonlarına karşı alacağımız ilk ve acil tedbir toplumu aydınlatıcı delile dayalı açıklamalardır!

“Bu çağrıya kulak verecek tertemiz gönüllere ulaşmak için sürekli olarak uyarmaya ve hatırlatmaya devam et! Çünkü uyarmak ve hatırlatmak, inatçı nankörlere olmasa bile inanmaya gönlü olanlara mutlaka fayda verecektir.(Zariyat S. 55)” İlahi Müjdesi; nankörlükten kurtulup, Yaratıcımız Allah’a şükür ve yarattıklarına teşekkür ehli olmanın ilacı davettir! Tebliğdir ve sohbettir! 

Onun için “unutan” manasına gelen İnsana nimetlerin kıymetini ve sahibini çok hatırlatmak gerekiyor! Zira Dünyanın tamamına sahip olmak isteyen insanın nefsini ancak ölümden sonra bir avuç toprak doyurur! Vefasızlık ve nankörlük sarmalında, dünyanın debdebesi içerisinde Yaratanına secdeyi dahi unutabilen insana, günde 5 vakit ezanla namazı hatırlatan Allah Teala’nın bu Sünnetullah’ı gereği; her daim hakikatleri ve gerçekleri kul planında yorulmadan, bıkmadan ve usanmadan anlatmak ve oynanan şeytani oyunları bozmak zorundayız!

Topyekûn Millet olarak ise; yasaklı, yoksul ve yolsuz günleri daim hatırlayarak, Rabb’imizin lütfu, Ak iktidarımızın feraset ve gayretli çalışmalarıyla büyük bedeller ödeyerek kazandığımız nimetlere ve bu nimetlerin devamı ve bereketlenmesi için Allah’a kulluk ederek şükrümüze, Milletimizin ve Ülkemizin refahı ve Milli Diriliş’i için çalışan kardeşlerimize destek vererek teşekküre devam etmeliyiz!

Kısaca hepimiz; “Hani Rabb’iniz Allah size şöyle bildirmişti: “Eğer emir ve yasaklarıma boyun eğerek bana şükrederseniz, size yönelik nimetlerimi kat kat artıracağım! Nimetlerimin gereğini yerine getirmeyerek nankörlük ederseniz, hiç kuşkusuz azabım pek çetindir!” (İbrahim S.7)” İlahi İhtarını çok iyi okumamız gerektiği büyük bir İmtihandan geçiyoruz!

Ya Şükrederek nimetlerimizin artmasını ya da nankörlük ederek bu nimetlerin hüsrana uğramasını sağlamak, bizim ortaya koyacağımız tavırla gerçekleşecektir!

Tercih bizimdir! Ya Şükran! Ya Hüsran!

Allah (c.c), cümlemizi şükreden Şâkirin, zikreden Zâkirin, hamdeden Hâmidin, Din ve Vatan için ilmiyle, malıyla ve gerekirse canıyla Cihad eden Mücâhidin kullarından eylesin!

Salı Akşam saat 20.30’da Akit TV Canlı Yayın programı Milli Diriliş’te buluşmak duasıyla Allah’a emanet olunuz.

El birliğiyle maddi ve manevi çalışmalarımızla oluşacak sadece İslami İlkelere bağlı Bağımsız Türkiye’mizin yeniden dünya nöbetini beşli çeteden alması, Fethin sembolü Ayasofya’mızın açılması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun. Fırat’ın Doğusunda zorlu şartlar altında canfeda vatan müdafaasına kendini vakfeden, Kızılelma fedaileri Mehmedime salat olsun! Selam Olsun! Allah (cc) ordumuza yâr, küffara Kahhar olsun!

Ankara’da yaşanan Yüksek Hızlı Tren kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum! Milletimizin Başı Sağolsun! Bu kazalar son olsun inşAllah!

Selâm, sevgi ve dua ile…

Paylaşım Tarihi:20/12/2018

Twitter Paylaşımları

 

Bizden haberdar olmak için Tıklayınız