2018

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-î Beyt’ine, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Mü’min kardeşlerimize, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

“Allah’ın sevdiği kulları!’’nı geçen iki hafta önceki yazımızda İlahi Mesajların ışığında belirtmiştik! Bugünkü yazımızda da “Allah’ın sevmediği kullar!” ile ilgili Ayet-i Kerime’leri de birlikte okuyalım inşallah!  

- “Allah, iman edip güzel davranışlar gösteren o fedakâr mü’minleri sonsuz kerem ve lütfu ile ödüllendirecektir. Çünkü Allah; kâfirleri asla sevmez!’’ (Rum S. 45)

- “Maruz kalınan bir kötülüğün karşılığı ancak yapılan kötülük ölçüsündedir! Bununla birlikte kim kendisine yapılan haksızlığı affeder ve sulh yolunu seçerse o kişiyi mükâfatlandırmayı Allah (cc) üzerine almıştır. Zira Allah, haksızlık yapan zalimleri asla sevmez.” (Şura S.40)

- “Evet, kendi vicdanlarına ve kişiliklerine ihanet eden bu zalimleri sakın mazlumlara karşı savunma! Çünkü Allah; hainliğe ve günaha direnen kimseyi asla sevmez!’’ (Nisa S.107)

- “Firavun’un en büyük mali destekçisi olan İsrail oğullarından Karun, Musa’nın (as) kavmindendi. Fakat servetini Firavun’un hizmetinde kullanarak kavmine ihanet etti ve onlara karşı zalimce davrandı. Oysa Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını taşımak bile kalabalık ve güçlü bir topluluğa ağır gelirdi. Karun’un gittikçe yoldan çıktığını gören kavmi, kabilesi, arkadaşları ve yakınları ona: “Ey Karun! Sakın şımarıp Kibre kapılma!” demişlerdi. “Çünkü Allah; gücü ve varlığıyla şımarıp kibirlenenleri asla sevmez!” (Kasas S.76)

- “Allah’ın sana bahşettiği bu servet ve zenginlik ile ahiret yurdunu kazanmaya çalış, fakat dünyadan da payına düşeni Allah’ın senden istediği gibi bir hayatı bu dünyada yaşayacağını; bunun için, Allah’ın sana verdiği tüm imkân ve fırsatları O’na ibadet ve itaat ederek, O’na kul köle olarak sadece O’nun yolunda kullanman gerektiğini kulluk ile ahireti ancak bu dünyada kazanacağını unutma. Allah sana bunca nimetler vererek nasıl iyilikte bulunduysa, Sen de fakirlere, muhtaçlara öyle iyilikte bulun ve sakın yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya kalkışma! Çünkü Allah; bozgunculuk yapan teröristleri asla sevmez!’’ (Kasas S.77)

- “Kendileriyle antlaşma yaptığın bir toplumun, antlaşmayı bozduklarını veya bunu planladıklarını gösteren açık ve kesin deliller bulur da, onların sana hainlik edeceğinden korkarsan, sen de aynı şekilde antlaşmayı geçersiz kıldığını onlara bildir. Ve sakın bu şekilde bildiri yapmadan onlara gizlice saldırma! Sözde bahanelerle antlaşmayı çiğnemeye de kalkma. Çünkü Allah; antlaşmaya ihanet edenleri asla sevmez!’’ (Enfal S.58)

- “Hiç kuşkunuz olmasın; Allah, o zalim ve kâfirlerin gizledikleri ve açığa vurduklarını her şeyi biliyor ve hak ettikleri cezayı onlara verecektir! Çünkü O; gücüne güvenerek büyüklük taslayanları asla sevmez!’’ (Nahl S. 23)

- “Rabbinize, gönülden bir yakarış ile ve gizlice dua edin. Dua ederken, Allah’ı anarken bağırıp çağırarak veya bunu bir gösteriye dönüştürerek saygı sınırlarını aşmayın! Kuşkusuz Allah; orta sınırı aşarak aşırı davrananları asla sevmez!’’(Araf S. 55)

- “Ey âdemoğulları! Hayatın her alanında Allah’ın emir ve yasaklarına gönülden boyun eğme gayesiyle secde etmek için bir mescitteyseniz her bir secde makamında sizden istenen kulluğu güzelleştirecek niyet, ciddiyet, samimiyet, ihlas ve takva gibi her türlü ziynet’inizi üzerinizde gösterin. Kâbe’yi çıplak tavaf etmeyi bir dindarlık, bir erdemlilik sayan Arap müşriklerinin yaptığı gibi bir takım hurafeleri, batıl inançları taklit ederek imana ve İslam’a aykırı davranışlar göstermeyin. Dindarlığın, takvanın ölçüsü olarak ilahi hükümleri kendinize ölçü edinin. Bu ölçülere göre üstünüze, başınıza, kılık kıyafetinize çeki düzen verin. Bilhassa, giysilerin en güzeli olan takva elbisesini kuşanın. Perişan ve pejmürde bir halde dolaşarak veya kendinizi Allah’ın nimetlerinden yoksun bırakarak Allah’a yaklaşacağınızı sanmayın. Yiyin, için fakat harama yönelerek veya yoksulun hakkını çiğneyerek yahut ihtiyaçtan fazlasını tüketerek ya da aşırı lükse kaçarak israf etmeyin! Unutmayın ki Allah; israf edenleri asla sevmez!’’ (Araf S. 31)

- “Hiç kuşkusuz Allah, yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan mü’minleri zalimlerin şerrinden mutlaka koruyacak ve zalimleri yenilgiye uğratacaktır! Çünkü Allah; emanete ihanet eden, bahşettiği bunca nimetlere karşılık nankörce davranan kimseleri asla sevmez!’’ (Hac S. 38)

- “Sakın ırkını üstün görmeden dolayı gurur ve kibire kapıldığı için rahmetten kovulan Şeytan gibi gurura kapılıp da insanları küçümseyerek, onlardan yüzünü çevirerek ve yeryüzünde çalımlı çalımlı yürüme! Daima saygılı ve alçak gönüllü ol!Çünkü Allah; gurura kapılıp başkalarına karşı büyüklük taslayan hiç kimseyi asla sevmez!’’ (Lokman S.18)

Allah (c.c), cümlemizi sevdiği kullardan kılacak şekilde hayatını dizayn etmek için gayret gösteren ‘’KULUM’’ diyeceği bahtiyar kullarından eylesin! 

Sevdiklerini sevdirsin ve sevmediği nankör kullarından fikren, zikren ve kalben uzak eylesin!

Ve ırkıyla övündüğü için lanetlenen Şeytan gibi sevgisinden, yardımından ve rahmetinden kovduğu aşırı günahkâr ve isyankâr kullarından eylemesin!

Salı akşamı saat 20.30’da Akit TV Canlı Yayın programı “Milli Diriliş!”te buluşmak duasıyla Allah’a emanet olunuz.

El birliğiyle maddi ve manevi çalışmalarımızla oluşacak sadece İslami ilkelere bağlı Bağımsız Türkiye’mizin yeniden dünya nöbetini beşli çeteden alması, fethin sembolü Ayasofya’mızın açılması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Öğretmenler günü münasebetiyle; Başöğretmenimiz Hz. Muhammed (sav) Efendimizin izinden giden, Allah’ımızın seveceği kulları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, üzerimizde emeği olan hocalarımızın ellerinden öpüyor, vefat edenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum.

Selam, sevgi ve dua ile…

 

Paylaşım Tarihi:07/12/2018

Twitter Paylaşımları

 

Bizden haberdar olmak için Tıklayınız