2015

Biz; hürriyetimizi, özgürlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı Yaratıcımız, Yaşatıcımız, Yöneticimiz Allah’a Kul ve Baş Öğretmenimiz, Önderimiz Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize Ümmet olma şerefiyle elde ettik Elhamdülillah! Ve bu imani, hak ve özgürlük şerefimizi hiçbir şer güce asla çiğnetmeyiz! Yıllardır elimizden alınan bu hürriyet ve özgürlüğümüzün kaynağı Ana Hayat Yasamız Kur’an-ı Kerim’dir! Ama, “Ey Resulum! Rabb’in Zatıma yemin olsun ki, İslam’ın emir ve yasaklarının bir kısmını kabul, bir kısmını reddederek Kur’an-ı paramparça edenlerin hepsini işledikleri bu isyanları sebebiyle mutlaka hesaba çekeceğiz!” (Hicr S.93-94) İlahi ihtarına uymamanın bela ve sıkıntılarını çekiyoruz! Kur’an ve sünnet yolu olan İslam’dan uzaklaştırılınca hayat bize zindan ve hüsran oldu! Bereketten, rahmetten, sevgi ve merhametten mahrum edildik! Yenildik, yakıldık, sürüldük! Devletin temel nizamlarının kısmen de olsa İslami esas ve ilkelere dayandırılmasını yasaklayan çağdışı bir anayasa ve ona dayalı Roma patentli ilkel kanunlar ile ülkemizin ve milletimizin hangi problemlerini çözebiliriz ki?! Askeriye, polisiye ve adliye tedbirleriyle önleyemediğimiz ve asla önleyemeyeceğimiz akıl, can, mal, nesil, namus ve ahlak yangınlarını söndürecek tek yol; imanlı, ihlaslı, hayırlı ve hayalı bir toplumdur! Bu ilimle donanmış ilim neslini yetiştirmeden faizin, kumarın, alkolün, esrarın, eroinin, zinanın ve Kandil’in terör yollarını nasıl kesebiliriz ki?! Zira, her türlü terörü silahsız, savaşsız önlemenin tek ilacı Müslüman nesil yetiştirmektir! Halkın yoğun desteğiyle güçlendirilen iktidarımızın artık mazeret dönemi kapanmıştır! İktidar dertleri anlatma yeri değil, çözme kapısıdır! AK iktidarı, halkımızın beklediği maddi ve manevi devasa sorunları çözmek mecburiyetindedir! Halkımızın sandık tokatını tekrar yememek için, “Şimdi, İlk Hedefimiz Ak Nesildir!” demeli ve Fikri Ak, Vicdanı Ak! Cüzdanı Ak! Ahlakı Ak ve Alnı Ak bir nesil seferberliğini acilen başlatmalıdır! Bunun için de; İslami bir hayatın önündeki tüm engelleri kaldıracak yeni milli bir anayasa acilen yasallaştırılmalıdır! Allah (c.c)’ın mezardaki ölüleri değil, ölü kalblerimizi diriltmek için gönderdiği Kur’an-ı Kerim’in önündeki tüm yasaklar kaldırılmalıdır! Yüce Kitabımızdaki, helallerin ve haramların önündeki tüm engeller kaldırılmalı! Yani, helaller helal, haramlar haram edilmelidir! Haram ve helallerin tümünü severek bir bir tatbik edecek güzel ahlak toplumu oluşturulmalıdır! Sözde ‘’Milli Eğitim’’, özde Milli Eğitime dönüştürülmeli! İslami Eğitim, kalplerimizin iman, sevgi ve merhamete inkılabının tek yoludur! Başta Darvin Maymuncuğu masalı ve gerçek dışı safsatalar, ders kitaplarımızdan acilen çıkarılmalıdır! Talebelerimizi teslim ettiğimiz öğretmenlerimiz mutlaka mülakatla titizlikle seçilerek atanmalıdır! Yıllardır adeta, Kandil’e terörist yetiştirme merkezine dönüştürülen okullarımız ve üniversitelerimiz, ehil ve emin kadrolarla birer ilim kurumlarına çevrilmelidir! Engin medeniyetimizin alfabesi Osmanlıca anaokullarından itibaren tüm okullarımızda mecburi ders olarak okutulmalıdır! Karma eğitim belasına acilen son verilerek, okullarımız ayrı ayrı erkek ve kız okullarına dönüştürülmelidir! Gönül doktorları yetiştirmek için kurulmuş Kur’an kurslarımız, İmam Hatib Okullarımız ve İlahiyat Fakültelerimiz Ehli Kur’an ve Ehli Sünnet çizgisinde idealist nesil yetiştirme

hedefiyle donatılmalıdır! Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz için haftalık bayramımız cuma günü tatili acilen ilan edilmelidir! Hicri Yılbaşı 1 Muharrem ile Kerbela Faciasının dram günü 10 Muharrem günleri mutlaka resmi tatil günü yapılmalıdır! Unutmayalım ki, ülkemiz ve milletimiz için, “istikbal göklerden önce gençlerdedir!” Öyleyse haydi, “İlk Hedefimiz Ak Nesil!” seferberliğidir! Allah (c.c), bu hedefler için koşanların yar ve yardımcısı olsun! Cuma Bayramımız mübarek olsun! Selam, sevgi ve dualarımızla! ....... Bu tören kaçırılmaz: Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfımızın Diyanet İşleri Başkanlığıyla müşterek açtığı Kocaeli-Gölcük Eyyüb Sultan İslam Akademisinin ilk Hafızlık İcazet Merasimi 15 Kasım Pazar günü saat 11:00’da vakfın külliyesi içindeki Hacı Fatma Kahraman Camii’nde yapılacaktır! “Biz Kur’an’ın Hafızı, İslam’ın Muhafızıyız” inancıyla yetiştirdiğimiz 16 hafızımız icazetlerini alacaklar İnşallah! Başta Diyanet İşleri Başkanımız ve seçkin davetlilerin de iştirak edeceği bu törene teşriflerinizi bekliyoruz! Bilgi İçin: 0553 370 08 66

Paylaşım Tarihi:13/11/2015

Twitter Paylaşımları

 

Bizden haberdar olmak için Tıklayınız