2012

Faşizm (kavmiyetçilik, ırkçılık) hastalığı insanlık ailesinin baş belası olmaya devam ediyor. Mutluluğun, huzur ve barışın düşmanı olan bu mikrop girdiği yeri yakıp kül ediyor. Başta sakallı, şalvarlı, sarıklı Afganistan grupları olmak üzere İslam’a İsyan Ülkeleri ırkçılık hastalığı sebebiyle birbirleriyle savaşıyorlar. Karşılıklı cephelerde kıldıkları namazlarından selam verir vermez birbirlerini alçakça vuruyorlar. Irkçılık belasının aktörlerinin başında Yahudileri göremeyenler bu oyunu anlayamazlar. Meşhur Yahudi İngiliz kuvvetleri istihbarat yarbayı Edward Lawrence Müslümanlık postuna bürünerek Arap milliyetçiliği zehirleriyle Arapları Osmanlı Devletine karşı ayaklandırmadı mı? Hıristiyanlığını gizleyerek Cidde şehrindeki Camide Müslümanlara abdestsiz, sünnetsiz haliyle yıllarca imamlık yapmadı mı? Ahmet ismiyle anılan Mişel Eflak Arap âleminde Arap ırkçılığı fikrini yayan bir Yahudi değil mi? Türk Milliyetçiliğinin fikir babası “Tekinalp”in asıl ismi Moiz Kohen’dir. Selanikli bir Hahamın oğlu olan Moiz Kohen (Munis Alptekin) “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde saçtığı zehirlerle Türkçülüğün temellerini atarak koskoca cihan devleti Osmanlı’yı tarihten silmeyi başaran hainlerden değil mi? 1923 yılındaki "Türk, bu ülkenin yegâne efendisi, yegâne sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler!" yazısında ırkçılık fitnesinin ateşleyenlerden Mahmut Esat Bozkurt tam bir Yahudi zihniyetine sahip değil miydi? Ve Türkçülüğün mimarlarından olan bu kişi, 1924 anayasasına Hıristiyanlığı Devletin dini olarak yazılmasını teklif eden C.H.P’nin İktisat (Maliye)bakanıydı. Minarelerimizde okunan ezanları Türkçeleştiren ve İslami Medeniyetimizin düşmanı C.H.P zihniyetinin fikir babalarından “Türkün minaresinde Türkçe ezan okunur” şiirini yazan İttihad Terakki çetesinin Selanik Gençlik başkanı Türkçü Ziya Gökalp değil mi?

Asırlar önce ashabı kiramı Cemel olayında birbirine düşürmeyi başaran Yahudi Abdullah ibni Sebe’lerin bugünkü torunları yine aynı görevlerini icra ediyorlar. Irkçılık hareketlerinin kurmay kadrolarının şecereleri (öz geçmişleri) incelendiğinde bu kişilerin çoğunun Yahudi, Ermeni ve diğer başka ırklardan olduklarını ibretle göreceğiz. Alman ırkçılığının önderi zalim Hitler’in bir Yahudi olduğu ortaya çıkmadı mı? Bugün ülkemizdeki Türkçü ve Kürtçü hareketlerin ilmi ve siyasi lider kadrolarının hâlâ gizlenen şecereleri mutlaka milletimize açıklanmalıdır. Hamasi nutuklarla aldatılıp birbirine düşman edilen zavallı Türk ve Kürt gençleri bu oyunun ne zaman farkına varacaklar? Ne zaman kardeş olduklarını hatırlayıp kucaklaşacaklar? Birbirine taş atmayı bırakıp ne zaman gül atacaklar? Silahları bırakıp ne zaman selamlaşacaklar? Ve Dünya’da ilk ırkçı faşistin Şeytan melun iblis olduğunu ne zaman anlayacaklar? Şeytan melunun kovulup ebedi cehennemlik olmasının sebebinin kendi ırkını, soyunu üstün görmesi olduğu gerçeğini ne zaman kavrayacaklar? Allah; kavmiyetçi, Irkçı ve Faşist kulu Şeytan’a torpil yapmadı da Türkçü, Kürtçü kullarına mı torpil yapacak! Ayrı bir üstünlüğe sahip olduklarına inanan ve tüm ırkları köleleri sanan Yahudi Siyonistlerin az nüfusla Dünya’nın ilmi, iktisadi ve siyasi hâkimiyetini cehalet ve ırkçılık tuzaklarıyla ele geçirdiklerini artık anlayalım. Yeter artık! Daha büyük belalar gelmeden uyanalım! Ve oyunlarının aleti olmayalım. Ülkemiz Afganistan, Irak ve Suriye gibi bölününce mi uyanacağız. Emperyalist orduların Kabil ve Bağdat gibi şehirlerimizi işgal edince mi uyanacağız? Allah korusun. Ve tüm Müslümanları ümmet şurubuyla bu ırkçılık belası hastalığından kurtarıp kardeş eylesin. Amin

Paylaşım Tarihi:21/12/2012

Twitter Paylaşımları

 

Bizden haberdar olmak için Tıklayınız