Özlediğimiz gerçek bir gençlik bayramı!

Allah’ımıza kulluğun en değerlisi gençlerin ibadetidir! Nefislerimize hoş gelen haramları yani zararlı şeyleri işleme gücü varken bu kötülükleri yani günahları genç iken terk etmek, özlediğimiz gençlik profili ve gerçek bir gençlik bayramıdır! 

Hakk’ın hâkimiyetindeki adil ve güçlü devletimizin; imanı, ibadeti, ilmi, becerisi, edebi ve ahlakı güzel din ve vatansever gençlerin omuzlarında oluşması da özlediğimiz gerçek bir gençlik bayramdır! 

Y kuşağı, Z kuşağı yalanları ve sinsi planlarıyla gençleri anaokullarından itibaren din ve devlet düşmanı yapmak için uğraşan şeytanın uşaklarının kirli planlarını, zamanın zamane öğretmenleri eliyle bozmak adına sadece İslam Medeniyeti Kuşağı Gençlik yetiştirilmesi de özlediğimiz gerçek bir gençlik bayramdır! 

Gençlerimizin gençlik çağında hayatlarını karartmak için Siyon ve Haçlı zihniyetlerce atılan uyuşturucu, faiz, zina, kumar ve fuhuş gibi füze saldırılarından gençlerimizi korumak için maddi ve manevi tedbirlerin artırılarak uygulanması da özlediğimiz gerçek bir gençlik bayramıdır! 

Okullarımızda ve üniversitelerimizde Laikliğin adeta günümüz versiyonu Deist (Müşrik), Ateist, Batıcı, Modacı, Irkçı, Batini ve Harici kafa Terörist Genç yetiştirmek için yarışan gâvur âşıklarının oyunlarının öze dönüş ve Milli Diriliş’te bir ruhla bozulduğunu göreceğimiz o günlerde özlediğimiz gerçek bir Gençlik bayramıdır! 

Çin ve Kızıl Rusya’da yapılan çok kanlı Komünist Devrimlerinde bile yetişen gençlik, kendi yerli alfabesini okuyup yazarken, zulüm medeniyetiyle, örf ve adetleriyle ve geçmiş kanlı tarihiyle övünürken bizde ki devrim yobazlarının ihanetiyle atalarının Osmanlıca eserlerini okuyamayan, şanlı tarihinden ve ecdadından utanç duyan geçmişine düşman mazlum nesillerimizin yeniden; “Hakkıdır Hakka tapan Milletimin İstiklal!” ilacıyla uyanışı ve eşsiz İslam Medeniyet değerlerini sahiplenmesi de özlediğimiz gerçek bir gençlik bayramıdır! 

İlerici-gerici, çağdaş-çağdışı, aydın-yobaz, sağcı- solcu kelimeleriyle zehirlenerek; gerici, çağdışı ve yobaz olmamak için saygıyı, sevgiyi, namazı, orucu, zekâtı, iyiliği, yardımlaşmayı ve tesettürü terk eden gençlerimize “gerçek çağdaş, gerçek ilerici, gerçek aydın ve gerçek medeni genç; çağlar üstü İslam Nizamı’nın sahibi Allah’a Kul, Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (s.a) Efendimize bağlı Ümmet olan Müslüman Gençtir!” diyebilecek şuurda gençlerin çoğalması da özlediğimiz gerçek bir gençlik bayramdır! 

Anadolu’da gerçek gençlik bayramımız olan 26 Ağustos 1071 Büyük Malazgirt zaferi ile başlayan ve 18 Mart 1915’te Çanakkale’yi geçilmez yaparak nice canlar pahasına korunan İslami, İnsani ve Vatani İstiklal ve İstikbalimiz; göklerden, yerlerden ve denizlerden önce imanlı, ilimli ve ihlaslı müslüman gençlerimizin omuzlarındadır!” gerçeğini bilen bir nesli acilen yetiştirmemizde özlediğimiz gerçek bir gençlik bayramıdır! 

Netice olarak; terör odaklarından, dans salonlarından, kumar masalarından, içki, fuhuş ve uyuşturucu âlemlerinden; ilim, iman, zikir, şükür ve hamd âlemlerine koşan bir gençliğin, madde bağımlılığından sıyrılıp huzuru; Allah’a kulluk bağımlılığında bulan bir gençliğin ve namaz, oruç, zekat, ahlak, haya, edep, sadakat, din ve vatan bağımlısı bir gençliğin yetiştirilmesi özlediğimiz gerçek bir gençlik bayramıdır! 

Yukarıda bahsettiğimiz gençliği yetiştirmeden ve yetiştirilmesi için cehd-ü gayret göstermeden ve bu uğurda gerekirse cefa çekmeden hangi gençlik bayramını kutluyoruz? Ve ne yüzle?

Ama ümitsiz asla değiliz!

Şehid ve Gazilerimizin bizlere emaneti olan dinimizin ve vatanımızın temellerinde yükselecek devletimizin yeniden adil bir süper güç olmasını sağlayacak ilerici, çağdaş ve aydın bir gençliğin İslami Medeniyet planıyla yetiştirilmesi imani mücahede ve mücadelemiz ve olmassa olmazımızdır! 

Bu Dindar Neslin yetiştirilmesinin gereği olarak Osmanlıca yasağını kaldıran, Okullarımıza Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi ve Ahlak Derslerinin konulmasını ve Cami 4-6 yaş Anaokullarını ve Cami Gençlik Merkezlerinin açılmasını sağlayan İktidarımızı tebrik ederken, çıktığı bu zorla yolda gevşemeden, kararlılıkla, kuruluş ayarlarından, kınayıcıların kınamasından korkmadan ve gerçek uyarıcı dava arkadaşlarından uzaklaşmadan sebat ederek yürümesini beklediğimiz İktidarımızı dostunu ve düşmanının şaşırmadan ve karıştırmadan Milli Muhalefetimizi, hakiki tarikatlarımızı, yerli tüm STK’larımızı ve toplumun tüm katmanlarını sokaktan Meclis’e kadar Reisi Cumhurumuz ısrarla söylediği “Dindar Nesil!” Yani İslami Gençlik yetiştirme seferberliğine çağırıyoruz!

Aksi halde “gençlik bayramı” adı altında gençliği ve geleceği kaybetme matemlerini anmaya devam edeceğiz! Allah’ımız muhafaza buyursun! Amiin. Gençlerimize örnek mücadele kahramanları Ashab-ı Kehf Gençliğinin yakarışları gibi Allah’ımıza yalvarıyoruz; “…Ey yüce Rabb’imiz!” “Zâlimlere karşı bize katından bir rahmet bahşet, bize bir çıkış yolu göster ve bu çetin mücâdelemizde, eğilmeden, eğrilmeden, değerlerimizden sapmadan başarıya ulaşmanın yollarını göster bize!” (Kehf S.10)

Amiin…Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun. 

Selâm, sevgi ve duayla... 

1922 yılında Rize'den İzmit'e göç eden eski Karamürsel Müftüsü Ali Efendi'nin (r.a.) oğlu Şevki Yılmaz; 1955`de İzmit`te doğdu. İlkokulu 1967`de İzmit`te bitirdi. 1973 yılında İzmit İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Derince Lisesi`ni de dışardan bitirdi. 1974 yılında MSP-CHP koalisyonunda, Adalet Bakanlığı Özel kalemi olarak görev yaptı. Şevki Yılmaz, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü`nden 1980 yılında mezun oldu. Fakülte yıllarında Kartal Müftülüğünde Murakıp olarak memuriyet hayatına devam etti.