Mi’racımıza ulaşmadan….!

Atamız, Halilullah (Allah’ın Dostu) İbrahim aleyhisselamın Şanlıurfa’sı, Rabb’imizin Yasin Suresi’nde; şirk düzenine karşı tevhidi mücadelesini bize anlattığı Habib’un Neccar ve iki mübarek elçinin Hatay’ı, Yiğit serdengeçti, Seyyid-i Serdar Battal Gazi hazretlerinin Malatya’sı, Seyfullah (Allah’ın kılıcı) Halid Bin Velid’in Diyarbakır’ı, Saffan bin Muattal’ın Adıyaman’ı, Efendimizin elçilerinden Şurahbil bin Hasene’nin Kilis’i, Sa’d bin Ebu Vakkas’ın Gaziantep’i, Evliya Kiram’ın Adana’sı, Sütçü İmam’ın Kahramanmaraş’ı ve asırların en büyük felaketleriyle sarsılan şuheda yatağı, evliyalar otağı, yaralı, tüm deprem ve afetzede illerimiz! Sadece 10 ilimiz mi sarsıldı ve yaralandı?

Vallahi hayır! 

Billahi Hayır! 

Geri kalan 71 ilimiz başta olmak üzere kalbi bizimle atan Üsküp, Bosna, Kosova, Kudüs, Kabil, Grozni, Cezayir, Navakşat! Zanzibar’dan Hive, Semerkand, Buhara’ya o derin yarayı kalplerinde hisseden nice kardeşlerimiz, gurbet diyarda soydaşlarımız bizimle üzüldü ve bizimle dilhun oldular! Maddi manevi bize omuz verdiler ve vermeye devam ediyorlar! 

Bu afetlerde vefat eden Mü’min ve Mü’minat, Müslim ve Müslimât kardeşlerimiz şehadetle rütbelendirildiler elhamdulillah! Yaralanan kardeşlerimizde günahlarının affıyla mükâfatlandırıldılar Elhamdulillah! 

Enkazların altından hayat kurtarmak için çalışanlar, evsizlere ev yapmak için uğraşanlar ve acıları paylaşmak için birbirleriyle hayır ve yardımda yarışanlarda ilahi mükâfatlarla taçlandırılacaklar biiznillah!
Tüm deprem, sel vs. afetlerde ihmali olanlar, tedbirlerden uzaklaşanlar, para kazanmak hırsıyla yüzbinlerce canın ve malın telef olmasına sebep olanlarda hem Dünya’da ve hem de hiçbir torpilin olmayacağı Ahiret yurdunda büyük mahkemede hesab verecekler!! Eğer tevbe etmezler, işledikleri bu cinayetleri itiraf etmezler, afv ve mağfiret dilemezlerse vayy hallerine veyl!! 

Artık şu gerçeği unutmayalım ki; 

Manevi ve Ahlaki yürüyüşümüzü (İSRA) ve yükselişimizi (Mİ’RAC) gerçekleştirmeden, İsra ve  Mi’rac Neslini yetiştirmeden hiçbir kişi, kurum, kavim ve devlet hiçbir maddi, manevi, sosyal ve ahlaki felaketin acı sonuçlarını azaltamaz ve asla önleyemez! 

Yeter artık! Boşuna zaman kaybetmeyelim!

Geçen her günün aleyhimize işlediği bu fani dünya hayatında varoluşumuzun hakikatini kavrayarak kul planında inadı bırakalım ve Allah’ımıza toptan tövbe edelim! Kalbimizi, kapımızı, memleket topraklarını, İslam coğrafyasını ve dünyayı vatan bilip, selam parolasıyla İslam Nizamının İlke ve İnkılabına, Rabb’imizin mutlak iradesine tam ve gönülden teslim olalım! 

Zira üzerinde yaşadığımız aldatıcı ve oyalayıcı bu dünya hayatının ayartıcılığına kapılanlar, Manevi ve Ahlaki İsra ve Mir’ac-a savaş açanlar Rabb’imizin ultimatomuyla çok sert bir ikazına muhatap olmaktadır; 

“Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O zaman) bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin, üzerinize taş yağdıran rüzgâr göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman, uyarım nasılmış bileceksiniz!” (Mülk S. 16-17) 

“Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular?  

Yoksa Allah’ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah’ın tuzağından (hiçbir kimse, Kavim (toplum) ve Devlet) emin olamaz.” (Araf S.97-98-99) ilahi mesajları tüm insanlığadır! Ve tüm insanlık tarihi, Rabb’imizin kudretinin ilanı olan büyük kırılmalarla doludur! İslam’ın mesajıyla uyanmayan geçmiş kavimlerden bu mesajlara kulak vermeyen Nuh, Ad, Semud, Lut, Hud kavimleri ve zalimlerin Ataları Firavun ve Nemrud gibi Rablık ve ilahlık iddiasında bulunan nice yalancı, müfteri, ahlaksız, zalim kavimlerin acı akıbetleri Kur’an da masal olsun diye anlatılmamıştır! 

Vakit, yaşanan afetlerden manevi ve maddi tüm dersleri çıkartma vaktidir! Bu memleket bizim! Bu millet bizim! Enkazdan 248 saat sonra çıkartılan ve Allah’ın rahmetinin tecellisinin imzası olan Aleyna kızımız, kızlarımız, evlatlarımız bizim! Hepimiz Rabb’imizin rahmetine muhtaç ve talibiz! 

Allah’ımız, hepimizi mazlum ve mağdur kullarıyla beraber olan ve onların Maddi-Manevi İsra ve Mi’raclarının gerçekleşmesi için uğraşan mü’min ve muhlis kullarından eylesin! Amiin. 

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız ve bu akşam idrak edeceğimiz Mirac gecemiz mübarek olsun.

Bu akşam (17 Şubat) Akit TV’den ve Kanal 68 TV’den canlı olarak yayınlanacak olan Mi’rac Gecesi Programında buluşmak üzere Allah’ımıza emanet olun! 

Selam, sevgi ve duayla...   

 

1922 yılında Rize'den İzmit'e göç eden eski Karamürsel Müftüsü Ali Efendi'nin (r.a.) oğlu Şevki Yılmaz; 1955`de İzmit`te doğdu. İlkokulu 1967`de İzmit`te bitirdi. 1973 yılında İzmit İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Derince Lisesi`ni de dışardan bitirdi. 1974 yılında MSP-CHP koalisyonunda, Adalet Bakanlığı Özel kalemi olarak görev yaptı. Şevki Yılmaz, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü`nden 1980 yılında mezun oldu. Fakülte yıllarında Kartal Müftülüğünde Murakıp olarak memuriyet hayatına devam etti.