İnnalillahii… Başımız sağolsun! Bir yıldız daha…

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd; Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, ashabına, canımız ana ve babamıza, hocalarımıza Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü’min kardeşlerimize, din ve vatan muhafızı şehid ve gazilerimize salat ve selâm olsun!

Asırlık Milli Mücadelemizin Manevi Önderlerimizden İsmail Ağa Medreselerinin Banisi, Gönüllerimizin Sultanı, İman, Amel, İhlas, İnfak, Cihad, Edeb ve Ahlak timsali Mahmud Efendi (k.s) Hazretlerini çok sevdiği Sevgiler Sevgilisi, Eşsiz Önderimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize uğurluyoruz!

“Alimin ölümü alemin ölümü gibidir!”

“Alimin uykusu Cahilin ibadetinden üstündür!”

“Alimin kaleminin mürekkebi Şehidin kanından üstündür!” Müjdelerini hayatında bizzat yaşamış bir Allah dostu Mürşid-i Kamil’i, Darü’l Fena’dan Dar’ul Beka’ya uğurluyoruz!

Allah’ımız, mekanını sevenleriyle Cennet eylesin.

Gece karanlıklarında yol gösteren yıldızlar gibi sohbetleriyle, küfür ve şirk cehaleti karanlıklarında yol bulamayan milyonlara sohbetleriyle yıldız olduğuna şahidiz! Soyadıyla müsemma Mustafa Yıldız Hocamız gibi yüzbinlerce İman ve İhlas’la donanımlı talebesiyle tam bir İlim ve İrfan ordusu kurduğuna şahidiz. Tedrisatından ve rahlesinden geçen nice muvahhid müslümanın mukaddesat aşkıyla Bayram Ali Öztürk’ler ve Hızır Ali Muratoğlu şehidlerimiz gibi her an şehadeti kucaklamaya hazır olduklarının da şahidiyiz!

“İmanı ve İslam’ı istismar ederek; insanları kendisine, değil sadece Allah’a Kul olmaya (Kur’an’ın ve Öğreticisi  Resulullah’ın yoluna) çağıran, salih amelde bulunan ‘Gerçekten ben Müslümanlardanım (her konuda Müslümanlardan ve İslam ahkâmından tarafım)’ diyenden daha güzel sözlü kimdir?” 

(Fussilet S.33) İlahi mesajında belirtildiği gibi insanları sadece Allah (c.c)’a davet ettiğine şahidiz.

Mübarek Sohbetlerinde söylediği “İzakane’l vadi haliyen yeküünüs’sağle bü valiyen! - Vadiyi boş bıraktığınız zaman tilkiler vali olur!” nasihatlarıyla devamlı  Müslümanları hasbi idareci olmaya siyasi, içtimai ve iktisadi vadilerde hesabi tilkileri aslanlar gibi kovmaya teşvik ettiğine şahidiz. 1994 yılına kadar süren kuraklık susuzluk sıkıntısını gidermek için Hz. Yuşa (a.s)’ın Beykoz’daki makamının yanında yaptığı dua neticesinde elleri yere inmeden Allah’ın lutfuyla Rahmet yağmurlarının haftalarca nasıl yağdığına da şahidiz.
Sözlerimizi talebelerinden Kosova Diyanet Din Müşavirimiz Burhaneddin Albayrak kardeşimizin Muhterem Merhum Üstadımız hakkında kaleme aldığı  veciz yazısıyla noktalıyoruz!

“Hüküm Allah’ındır. Camiamızın başı sağ olsun. Yerli ve milli bir Alim. Ömrünü din hizmetine ve din eğitimine adamış öncü bir Alim. Din-i Mübin’i İslam’ın, Aziz Milletininin ve içinde yaşadığı vatan ve devletinin değerleriyle asla ters düşmeyen manevi bir rehber, ahlaki bir örnek ve tertemiz bir hayat.
Çocukluğu ve gençliği edep, haya ve ilim yolunda geçen, hayatını takva üzere inşa eden Kisve-i İslamiy’ye ve Ulum’u İslamiyye’nin çağdaş temsilcisi, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin sevdalısı bir Hocaefendi. Yıllarca İmam-Hatipliğini yaptığı İsmailağa camiinde odasının ısıtıcı kablosunu kendi evinden bağlayıp kamu malından uzak duran takva sahibi bir mü’min. Vaaz ve irşad için camisinden ayrıldığında mutlaka müftüsünden izin alan, gittiği yerdeki müftünün izni olmadan kürsüye çıkmayan tevazu ve prensip sahibi bir müslüman. Talebelerini her daim edep, ahlak ve örnek bir mü’min olmaya sevk eden, İslam’a hizmeti, millete irşadı tavsiye eden, asla devletle ve milleti karşı karşıya getirmeyen kitleleri marufa sevk eden manevi bir lider… Hulasa: Tertemiz bir hayat… Sünnet, Sünnet! İllada SÜNNET! ( Hz. Peygamberin örnek hayatına ittiba) Başta saygı değer ailesi olmak üzere, kıymetli talebelerinin, sevenlerinin ve Diyanet camiamızın başı sağ olsun.”

Allah’ımız, Makamını Sevenleriyle Cennet kılsın. 

Ruhunu şâd eylesin.

Amiin! 

El Fatiha!
Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun. 

Selâm, sevgi ve duayla... 

1922 yılında Rize'den İzmit'e göç eden eski Karamürsel Müftüsü Ali Efendi'nin (r.a.) oğlu Şevki Yılmaz; 1955`de İzmit`te doğdu. İlkokulu 1967`de İzmit`te bitirdi. 1973 yılında İzmit İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Derince Lisesi`ni de dışardan bitirdi. 1974 yılında MSP-CHP koalisyonunda, Adalet Bakanlığı Özel kalemi olarak görev yaptı. Şevki Yılmaz, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü`nden 1980 yılında mezun oldu. Fakülte yıllarında Kartal Müftülüğünde Murakıp olarak memuriyet hayatına devam etti.