Başarının Yolları!

“Size Allah yardım ederse, kimse sizi yenemez, kimse size üstün gelemez. Eğer o sizi kendi halinize bırakır yardımını keserse, artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü’minler Allah’a, sadece Allah’a dayanıp güvensinler, işlerini O’na havale etsinler.’’ (Ali İmran S.160) İlahi Mesajından çıkarttığımız derslerden biri de; devletlerin ve devletleri güçlendiren veya güçsüzleştiren iktidarların uzun ömürlü olmalarının yöntemini işaret ediyor olmasında ki bilgi ve hikmetlerden olmasıdır.

Her millet, (toplum, devlet, medeniyet) için bir vade (yani bir ecel) belirlenmiştir. Vadeleri dolduğu zaman, ne erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.‘’ (Araf S.35) İlahi mesajında da belirtildiği gibi her Ümmetin Yani Toplum Ve Devletlerin Ve İktidarlarında Eceli Vardır!

Tarihçi Sosyolog İbn-i Haldun’un dediği gibi; “Devletler İnsanlar gibidir! Doğarlar, yaşarlar ve ölürler!” 

Antik kazılarda bulunan eşyalardan o toplumun yükselme devrinde olup olmadığını İlim tespit edebiliyor! Altın ve gümüş para kullanmışsa gücün, demir para kullanmışsa güçsüzlüğün alameti olarak hükmediliyor! Ekonomide, siyasette, hukukta, ahlakta, sanatta, mimaride, edebiyatta velhasıl her alanda güçlü, uzun ömürlü ve istikrarlı olmak için olmazsa olmazlar vardır. Hele de iktidarların devamının vazgeçilmez altın kuralları asla unutulmamalı ve hatırda tutulmalıdır.

İşte uzun ömürlü ve istikrarlı İktidar için şart olan Başarının Yolları;

İmani İlkeler: İnanç değerleri yüksek ve İman İlkelerine bağlı Fert, toplum ve Devletler daima güçlenirler! Dinsiz İnançsız toplumlarsa İmani değerleri yitirerek daima zayıflarlar ve çökerler!

İmani İlklere bağlı nesiller yetiştirmeden Hakimleri, savcıları ve  Adli Sarayları vs. Cezaevlerini çoğaltarak suçluları ve suç dosyalarını azaltma imkânı yoktur!

Ahlaki İlkeler: Fert, Toplum ve Yöneticilerin dürüstlük, doğruluk hayâ, edeb hasletleri ve karakterleridir! Ahlaki değerlere sahip fert ve toplum hasetten, iftiradan, yalandan, fırsatçılıktan, dolandırıcılıktan, soygunculuktan rüşvet ve iltimastan uzak olmalarıdır!

Beş bin yıl evvel yaşamış Peygamber olduğu da rivayet edilen Çinli düşünür Konfüçyüs’ün dediği gibi  “Ahlaklı toplumların ve yöneticilerin yasalara ihtiyacı yoktur! Ahlaki değerleri kaybetmiş yani ahlaksız toplum ve yöneticilerinde yasalara ihtiyacı yoktur!”

Asırlar önce Fuzuli’nin “Selam verdim rüşvet değil diye almadılar!” mısralarındaki acı ama gerçek hakikat Koskoca Cihan Devleti Osmanlı’nın ecelinin ana sebeplerinden birini özetlemiyor mu?

Kısacası Ahlaksızlık, hayâsızlık, edebsizlik saygısızlık ve sevgisizlik fert, aile ve devleti güçsüzleştiren ana mikroplardandır!

Hukuk ve Adalet İlkesi: Vücudun ciğerleri gibidir! Ailenin, Toplumun ve Devletin temelidir! Uygulandığı yere hayat taşır. Mutluluk taşır! Zalimleri ağlatır, mazlumları sevindirir!

Ehliyet ve Emanet İlkesi: 

“Kesinlikle Allah (CC) size; emanetleri (devlet yönetimi ve milletin idaresiyle ilgili görevleri), mutlaka ehil ve emin kimselere vermenizi ve insanlar arasında (karar verirken ve tercih yaparken) hükmettiğiniz zaman ise adalet ve hakkaniyetle hükmetmenizi emretmektedir. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, (her şeyi tüm ayrıntılarıyla) İşitendir, Görendir.”(Nisa S.58) Ve “ Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne hainlik yapmayın. (Bu durumda) Bile bile kendi emanetlerinize (huzur ve emniyetinize) de hıyanet etmiş olursunuz!.”(Enfal S.27) İlahi emirleri unutup görevlere ehliyetsiz, bukalemun tipli, kapı kulları olan dalkavukları getirmek başarıları hezimete dönüştüren en büyük virüslerdendir! İktisadi, Sosyal ve Siyasi hayatın kıyametidir! Felaketidir!

Meşveret İlkesi: Kıyamete kadar alacağımız önemli kararların isabet oranının yüksek olması yolu İstişare Farzını yerine getirmektir! Üst akıl yanlışlığı yerine Kolektif akıl başarının olmazsa olmaz şartlarındandır! Uhud savaşında Okçular Tepesini terk ederek Savaşın seyrini değiştiren Okçularla bile İstişareyi emreden Allah’ımızdır!

Uhuvvet İlkesi: Yani Mü’min kardeşliği İlkesi! Siyon-Haç İttifakının “Böl, parçala ve yut” oyunlarını bozan en hayırlı bir Plandır!

Hiçbir Irka, Partiye, Mezhebe dayanmayan sadece İmani temeller üzerinde ümmet Ruhuyla İman Kardeşliğini sağlamak, tefrikanın her çeşidinden uzaklaşmak gücümüzü artırmanın en önemli yoludur!

Sadakat İlkesi: Allah’ımıza Kul, Resulullah (s.a) Efendimize Ümmet olma sözümüze sadakat İlahi Yardımın gelmesinin şartlarındandır! Sayısına ve gücüne güvenip yardım ve zaferde Allah’ı unutan ashabı kirama Huneyin Savaş Meydanında acı ders vererek uyaran Allah’ımıza her şart ve mekânda sadakat başarının en önemli şartıdır! Allah’ı unutanlar, unutulurlar!

Unutmayalım ki; “Allah sadece sözünün eri sadıklarla beraberdir!” ve ”… Ve daim Sadıklarla beraber olunuz”

 “… Ben sadece gücümün yettiği kadar zulüm ve haksızlıklara bir  son vererek toplumu ıslah etmek istiyorum. Fakat başarıya ulaşmam, ancak Allah’ın yardımı sayesinde olacaktır. Çünkü ben, yalnızca O’na dayandım ve tüm benliğimle, dâimâ O’na yöneliyorum.” (Hud S. 88) ilahi mesajının tecellisiyle Allah’ımız; huzuru kalp ile bu ayetleri yaşayabilmeyi ve diyebilmeyi her işimizde hepimize  lutfetsin. Amiin

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun. 

Selam, sevgi ve duayla... 

1922 yılında Rize'den İzmit'e göç eden eski Karamürsel Müftüsü Ali Efendi'nin (r.a.) oğlu Şevki Yılmaz; 1955`de İzmit`te doğdu. İlkokulu 1967`de İzmit`te bitirdi. 1973 yılında İzmit İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Derince Lisesi`ni de dışardan bitirdi. 1974 yılında MSP-CHP koalisyonunda, Adalet Bakanlığı Özel kalemi olarak görev yaptı. Şevki Yılmaz, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü`nden 1980 yılında mezun oldu. Fakülte yıllarında Kartal Müftülüğünde Murakıp olarak memuriyet hayatına devam etti.